The english translation is made by Helene Riisgaard Pedersen. Many thanks Helene.
Nationell utställning på Sofiero söndagen den 13 september 1987

Information tagen från utställningskatalogen från Sofiero och från hundsport nummer 11 år 1987, vilken kommer från Anna Bergman som startade Youhais kennel. Denna katalog har via Victoria Clarin Kilhult´s kennel, delgivits mig för att skriva in information till alla er andra som kan glädjas åt detta. Kort kommer också från Catarina Ottosson som startade Kilhult´s kennel och som nu har övertagit Youhais kennel. Bilder längst ner

National show in Sofiero Sunday September 13th, 1987.

Information is taken from the entry program from Sofiero and from dog sport magazine number 11, 1987, which comes from Anna Bergman, who founded Youhais kennel. This entry program has via Victoria Clarin, Kilhult’s kennel, been given to me in part, so I could enter this information here, for others to enjoy it too.
Pictures are also from Catarina Ottosson, who founded Kilhult’s kennel, and who has now taken over Youhais kennel. Pictures at the bottom.

Till denna utställningen på Sofiero hade 2,425 hundar anmälts fördelat på 170 raser.

Raserna var fördelade på 8 rasgrupper, vilka var: grupp A = Spetsar, grupp B = Drivande hundar, grupp C = Fågelhundar, grupp D = Brukshundar, grupp E = Terrier, grupp F = Vinthundar, grupp G = Sällskapshundar, grupp H = Dvärghundar............. Jag hittade inte gårdshunden listad i någon av dessa grupper ???

At this show in Sofiero 2,425 dogs had been entered, spread on 170 different breeds.

The breeds were representatives of 8 breed groups, which were group A=Spitz, group B=driving (hunting term) dogs, group C=Bird dogs, group D = Working dogs, group E=Terriers, group F= SightHounds,  group G=Companion dogs, group H=toy dogs….I didn’t find any Farmdogs listen in any of these groups???

 

Text hämtad från hundsport nummer 11, 1987 -- Text: Renée Sporre-Willes

"
Från 1950-talet har det förts en privat registrering av "skånsk terrier" och uppfödningen har till stora delar bokförts med härstammningar varför underlaget i dagsläget är förvånansvärt gediget.

Upprepade gånger under de senaste 30 åren har man uppvaktat SKK med önskemål att få "rasen" erkänd, men inte förrän i början av 1980-talet började bl a Marie Meurlings "tjat" bära frukt.

1986 kom så den efterlängtade mönstringen. Den anordnades på Malmöutställningen i mars 1986 och förhoppningarna på at få se ett 50-tal exemplar hörsammades mer än väl, för en bra bit över 100 hundar kom.

Nordisk kennelunions standardkommité fastställde så den 9 mars 1987 att den nya rasen skulle heta Dansk/Svensk Gårdshund och standarden för rasen fastställdes likaså detta datum.

I Sverige skedde den officiella debuten på utställningen i Sofieroparken i Helsingborg den 13 september 1987.
Domare var Marianne Fürst Danielsson och det var 57 anmälda. Dessutom fanns 7 avelsgrupper och 5 uppfödargrupper.

Av de sju valparna var det ett kullsyskonpar som vann respektive kön. Det var Kim & Heja fallna efter Ante och Möllebos Skrållan.

Rasens första certvinnare och sedemera BIR blev den i Skåne/Blekinge "världsberömde" Torneryds Nicke. Nicke, som ägs av Lars och Pär Neij, är skyddshundtränad och har varit med på mången uppskattad polishundsuppvisning.

Bästa hanhundstvåa efter Nicke blev sjuåriga Ante, ägd av Stig Nilsson. Sedan följde Möllebos Zarri, Bom (En son till BIR-Nicke) och 8 åriga Jöns. Alla fem var trefärgade.

På tiksidan vanns cert och BIM av den vitbruna 2 år gamla, Sulan, en helsyster till Bom, vars kullsyster Bombi-Bitt var Bt-3. Alla tre är uppfödda av Marie Meurling. Fyra och femma blev kullsystrarna Humlan och Blondie, 11 1/2 år gamla. Humlan tävlade senare i gruppen för veteraner och placerade sig som 4:a!
"

Text from hundsports number 11, 1987 – Text: Renee Sporres-Willes

“From the 1950’s there has been a private registration kept of “Scania Terrier” and the breeding has for a large part been recorded with origins, which is why the foundation today is surprisingly sound.

Repeatedly in the past 30 years, SKK has been made aware, with the purpose of getting the “breed” recognized, but not until the beginning of the 1980’s, did (among others) Marie Meurling’s “chatting” start to carry fruit.

In 1986 came then the long anticipated certification. It was arranged to take place at the Malmö show in March of 1986, and the wish to see around 50 was plenty fulfilled, being that well over 100 dogs showed up.

Nordic Kennel Union’s standard committee determined on March 9th 1987 that the new breed would be named Danish/Swedish Farmdog, and the breed standard was also finalized on this day.

In Sweden the official debut happened at the show in the Sofiero park in Helsingborg on September 13th, 1987.
Judge was Marianne Fürst Danielsson, and there were 57 dogs entered. Besides that, there were also 7 breeding groups and 5 breeder’s groups entered.

Of the 7 puppies entered, it was a litter sibling pair, which won each gender. It was Kim and Heja after Ante and Möllebos Skrållan.

The breed’s first certificate (winners dog) winner, and also best of breed was the in Scania/Blekinge “world famous” Torneryds Nicke. Nicke, who was owned by Lars and Pär Neij is guard dog trained and has been part of many a police dog demonstration.

Best male #2 was the 7 year old Ante, owned by Stig Nilsson. After him it was Möllebos Zarri, Bom (a son of best of breed Nicke) and 8 year old Jöns. All five were tricolored.

On the female side certificate (winners bitch) and best of opposite sex was won by the white/brown 2 year old Sulan, a full sister to Bom, and litter sister Bombi-Bitt places as third best female. All 3 were bred by Marie Meurling. Forth and fifth female were the litter sisters Humlan and Blondie, 11 ½ years old. Humlan later competed in the group for best veteran and placed 4th!”

 
Domare/Judge: Furst-Danielsson M
född = born
trf = tri colour
vb = white and brown
Hanhundar/Male dog Valpklass/Puppy class
1906 Möllebos Mack trf, född 861228, E. Möllebos Jönsson U. Alfa
1907 Kim Trf, född 870118. E. Ante U. Möllebos Skrållan
Tikar/Bitch dog Valpklass/Puppy class
1908 Heja trf, född 870118 E. Ante U. Möllebos Skrållan
1909 Ammeli trf, född 870227, E. Ruffi U. Chic-Lady
1910 Peacewood Frida trf, född 870118, E. Ante U. Skrållan
1911 Möllebos Glorie trf, född 861228, E. Möllebos Jönsson U. Alfa
1912 Amanda Peacewood vb, född 870118, E.Ante U. Skrållan
Hanhundar/Male dog Juniorklass/Junior class
1913 Calley-Yo trf, född 860828, E. Nicke U. Ticka
  Unghundsklass/Young dog class
1914 Bom trf, född 860524, E. Torneryd´s Nicke U. Emma Topsy
1915 Dolitel-Zigge trf, född 860412 E. Ruffi U. Athene
1916 Möllebos Jönsson trf, född 851125, E. Wochs Bob U. Dolly
  Öppen klass/Open class
1917 Möllebos Zarri trf, född 850526, E. Wochs Bob U. Dolly
1918 Linus sv, född 800110, E. Snobben U. Lisa
1919 Ante trf, född 800629, E. Wochs Aramis U. Wochs Amy
1920 Nicke trf, född 820330, E. Snobben U. Speddy Gonzales
1921 Belos trf, född 840508, E. Pricken U. Athene
1922 Torneryd´s Nicke trf, född 780217, E. Bobby U. Bis
1923 Pricken sv, född 840615, E. Bob U. Sickan
1924 Dido född 820509, E. Wochs Bob U. Sessan
1925 Dick trf, född 820509, E. Ante U. Sessan
1926 Kalle trf, född 840722, E. Wochs Bob U. Sickan
1927 Jöns trf, född 790615, E. Bob U. Ketty
1928 Wochs Bob trf, född 790513, E. Lukas U. Tösen Rut
1929 Möllebos Ruffi, född 810426, E. Nalle U. Wochs-Femman
1930 Totte vb, född 850803, E. Dido U. Wochs Snoppan [Kullbror med Gullan]
Tikar/Bitches Juniorklass/Junior class
1931 Fideli Yo trf, född 860828, E. Nicke U. Ticka
1932 Hanny trf, född 860801, E. Dido U. Wochs Snoppan
1933 Möllebos Lady trf, född 861031, E. Wochs Bob U. Dolly
1934 Möllebos Nadja trf, född 861031, E. Wochs Bob U. Dolly
1935 Humlan S trf, född 860801, E. Dido U. Wochs Snoppan
  Unghundsklass/Young dog class
1936 Beda, född 860525, E. Torneryds Nicke U. Emma
1937 Sissi trf, född 860517, E. Nicke U. Sickan
1938 Bibbi-Yo trf, född 851009, E. Ante U. Mickie
1939 Nina vsv, född 860402, E. Torneryds Nicke U. Bonny
1940 Bombi-Bitt trf, född 860524, E. Torneryds Nicke U. Emma
1941 Bida-Lide trf, född 860525, E. Torneryds Nicke U. Emma
1942 Kickan trf, född 860119, E. Dido U. Lotta Tussi
1943 Frida trf, född 851114, E. Wochs Bob U. Wochs Amy
  Öppen klass/Open class
1944 Sulan vb, född 840606, E. Torneryds Nicke U. Emma
1945 Tussi trf, född 840930, E. Ante U. Lady
1946 Chic-Lady trf, född 850409, E. Pricken U. Wochs Lotta
1947 Sickan född 850816, E Nicke U. Kajsa
1948 Dolly trf, född 811006, E. Nalle U. Fia
1949 Möllebos Skrållan född, 810426, E. Nalle U. Wochs-Femman
1950 Gullan trf, född 850803, E. Dido U. Wochs Snoppan
1951 Pia, född 820927, E. Priffe U. Dessy
1952 Möllebos Mickie, född 830426, E. Wochs Bob U. Sickan
1953 Emma trf, född 830708, E. Wochs Bob U. Sickan
1954 Cindy trf, född 850110, E. Nicke U. Anja
1955 Ticka trf, född 850213, E. Ante U. Mickie
1956 Fia Topsy trf, född 850213, E. Ante U. Mickie
1957 Cita trf, född 850110, E. Nicke U. Anja
1958 Ida trf, född 850815, E. Nicke U. Kajsa
1959 Cindi bv, född 820505, E. Wochs Bob U. Wochs Amy
1960 Emma SS VG, född 830228, E. Snobben U. Woch Snoppan
  Veteranklass/Veteran class
1961 Humlan vb, född 760619, E. Alexander U. Babs
1962 Blondie trf, född 760618, E. Alexander U. Babs
  Avelsklass/Breeding class
1919 Ante, skall tävla med 1925, 1938, 1945, 1955, 1956
1920 Nicke, skall tävla med 1913, 1931, 1937, 1947, 1958
1922 Torneryd´s Nicke, skall tävla med 1914, 1936, 1939, 1940, 1941, 1944
1924 Dido, skall tävla med 1930, 1932, 1935, 1942, 1950
1928 Wochs Bob, skall tävla med 1916, 1917, 1923, 1924, 1926, 1933, 1934, 1943, 1952, 1954, 1960
1948 Dolly, skall tävla med 1916, 1917, 1933, 1934, 1952
1960 Emma, skall tävla med 1914, 1936, 1940, 1941, 1944
  Uppfödarklass/Breeders class
Uppfödare/Breeder: Damm Stig-Allan, Tomelilla
1926, 1947, 1953, 1923, 1937, 1958
Uppfödare/Breeder: Meurling Marie, Tommarp
1940, 1914, 1941, 1944, 1936
Uppfödare/Breeder: Nilsson Stig, Vollsjö
1925, 1959, 1919, 1943, 1924
Uppfödare/Breeder: Olsson Ketty, Tomelilla
1934, 1952, 1929, 1949, 1917, 1916, 1933
Uppfödare/Breeder: Svensson Eva, Nyhamnsläge
1953, 1961, 1932, 1950, 1930
 
Sofiero 1987 -- foto/photo Catarina Ottosson
 
Sofiero 1987 -- foto/photo Catarina Ottosson
 
Sofiero 1987 -- Catarina Ottosson med sin Gullan som fick CK denna dag och slutade som BT:2
foto/photo Catarina Ottosson
 
Ante på/on Sofiero 1987
inscannad från hundsport nummer 11 1987 -- fotografer listade i denna artikel är: Per Undén, Gunnar Lindgren, Torsten Widholm
 
Vinnande Torneryds Nicke på Sofiero 1987
inscannad från hundsport nummer 11 1987
fotografer listade i denna artikel är: Per Undén, Gunnar Lindgren, Torsten Widholm och text: Renée Sporre-Willis
 
Sulan som blev BIM
inscannad från hundsport nummer 11 1987 -- fotografer listade i denna artikel är: Per Undén, Gunnar Lindgren, Torsten Widholm